Sempre donant gràcies a Sant Antoni de Pàdua i a la generositat dels nostres benefactors, l’obra de ‘El Pa de Sant Antoni’ contribueix en la mesura del possible a:

  1. Solució de casos especials
  2. Beques per a nens pobres
  3. Solució de casos de famílies humils
  4. Treball d’Apostolat i caritat