A la Porciúncula les hores passaven entre planys i cants. Al tombant de la tarda, entrant ja en agonia, Francesc es féu llegir l’Evangeli de la Passió segons sant Joan, i després començà a cantar amb veu forta el salm 141 que comença amb aquestes paraules: «Amb la meva veu crido auxili al Senyor…»

Complerts en ell tots els misteris de Crist, Francesc volà feliçment a Déu. Tenia 44 anys. Un profund silenci es respirava a l’entorn. Els seus fills, entretant, trobant-se orfes d’un tal pare, manifestaven amb llàgrimes i sospirs els puietosos afectes del cor. Tota la ciutat d’Assís i la gent de la rodalia hi acudí en pes, per tal d’admirar les meravelles que Déu havia obrat en el seu servent Francesc.

Dimarts dia 3 de octubre a les 17:00 hores.