“El pa de Sant Antoni” és una de les institucions més antigues del barri de Sant Gervasi, s’inicia l’any 1894. La seva finalitat és la pràctica de la caritat, compartint els béns amb els necessitats, donar culte a Déu procurant imitar la caritat i amor de Sant Antoni de Pàdua als pobres, administrar les almoines del pa dels pobres i buscar a favor d’ells tota mena d’ajuts.

És un servei social d’índole privada, és a dir, no oficial ni subvencionat, que es nodreix exclusivament de les almoines que rep, per aquest fi, el santuari. Aquest servei està regentat per persones voluntàries, sota l’assistència i tutela del Pare guardià del convent i la direcció de la Balbina Birba i en Lluís Viñas.

Els ajuts s’adrecen a persones necessitades del barri, dels barris més necessitats de la ciutat i, també, de les poblacions obreres veïnes, dins les seves possibilitats, amb diverses accions, com són: pagaments de rebuts, beques de menjador, beques d’estudi en escoles d’ideari catòlic, col·laboració amb institucions per a malalts, lluita contra la drogoaddicció.

També s’intenta resoldre casos de tipus humà i social que requereixen una actitud d’escolta i sincera voluntat de servei als altres, que com a cristians estem obligats a realitzar, a part de lluitar contra la pobresa. “Acollir amb afecte i tendresa tota la humanitat, especialment als més pobres, als més dèbils, als mes petits”, són paraules del Papa Francesc a l’inici del seu pontificat.

Intentem ser fidels al Missatge de l’Evangeli, i seguir els ensenyaments del Papa Francesc, posant especial atenció als sofriments dels homes i dones, no oblidant que els pobres són els destinataris privilegiats de l‘Evangeli. “ Cal dir, sense revolts, que existeix un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres. No els deixem mai sols” (Evangelii Guadium n 48)

AGRAÏMENT

Gràcies a totes aquelles persones, professionals i voluntaris que des de fa molt de temps treballen per la dignitat de les persones, així com les moltes institucions, que en temps de crisi i retallades, han suplert amb el seu esforç i creativitat, la manca de recursos.